mma

A Magyar Művészeti Akadémia együttműködése a Helyi Televíziók Országos Egyesületével

Az MMA egyik stratégiai partnere a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE). Az egyesület két éve, 2018. május 16-tól hivatalosan deklarált együttműködés keretében segíti az Akadémia médiamegjelenési lehetőségeit. Az egyik cél a magyar kultúra, a művészeti tagozatok tevékenységének bemutatása, rögzítése, népszerűsítése országszerte. A másik, hogy a helyi kis televíziók bővíthessék műsorstruktúrájukat, ingyenesen juthassanak hozzá nívós médiatartalmakhoz. A koronavírus-járvány idejére az MMA friss ajánlatcsomagot állított össze a saját gyártású, illetve megrendelésre készített kisfilmjeiből, riportokból, portré- és dokumentumfilmekből a HTOE felé, ezeket a tagtelevíziók a nyár végéig szabadon vetíthetik.

A két fél már a korábbi években is felfigyelt egymás munkájára, a HTOE filmes rendezvényeit több ízben támogatta is a köztestület, a HTOE pedig sok műsorában foglalkozott azokkal a művészekkel, akadémiai tagozatokkal, amelyek közt a magyar vidék alkotói is megtalálhatók. Az alkalmankénti összefogások során egyre jobban közeledtek azok az állásfoglalások, miszerint a két szervezetnek szorosabbra kéne fűznie kapcsolatát. Ez a pillanat következett be 2018 tavaszán, amikor az MMA és a HTOE együttműködési megállapodást írt alá a Pesti Vigadóban. A stratégiai keretszerződést az MMA részéről Vashegyi György elnök és dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár, a HTOE részéről Lovass Tibor elnök látta el kézjegyével.

A HTOE és az MMA első közös emléke egészen régre vezethető vissza. Nevezetesen, az MMA alapító – később örökös tiszteleti főtitkára – az a dr. Kováts Flórián volt, aki a Zala Megyei Művelődési Központot, majd 1982-től a megyeszékhely Városi Művelődési Központját irányította. Három évvel később a Zalaegerszegi Városi Televízió szerkesztőségének első elnöke lett, ahol a HTOE mostani elnöke, Lovass Tibor követte a poszton.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete 1989-ben alakult. Jelenleg 93 tagtelevíziója van. Az első televíziók valójában már 1984-ben útnak indultak az országban, és azóta fontos szerepet töltenek be a vidék életében. A HTOE nagyon komoly archív tárral rendelkezik, amire méltán büszkék, és ami egyszer még talán kutatható digitalizálásra is kerülhet. A Helyi Televíziók Országos Egyesülete alapvető feladatai közé tartozik, hogy a már működő és az újonnan alakult tagtelevíziók munkáját támogassa szakmai, jogi és gazdálkodási szempontból. Ezen felül segítenek a hatóságokkal, mindenekelőtt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való érdemi együttműködésben. A HTOE másik rendkívül fontos szerepe az országos és térségi szakmai továbbképzések szervezésében, lebonyolításában van. A magas színvonalú továbbképzések elengedhetetlenül fontosak, hiszen a helyi televíziózás szakmai fejlesztése-fejlődése nélkül az országos televíziózás sem fejlődik. Szintén alapvető tevékenység a helyi televíziókat érintő jogszabályok létrehozásában és végrehajtásában való közreműködés, a tagtelevíziók érdekeinek képviselete. A módosításra várt médiatörvény kidolgozásában is részt vettek. Történelmi esélye a helyi televíziózásnak, hogy beleszólhat az őt érintő cikkelyek tartalmának megállapításába, s nem a feje felett döntenek a sorsáról. Az önkormányzati tulajdonú televíziók esetében a működés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatokkal, mint tulajdonosokkal való együttműködés megteremtése. A HTOE vezetőségi szinten képviseli magát a tulajdonos és a televízió közötti tárgyalásokon, melynek során együtt dolgozzák ki az együttműködés alapjait. A Helyi Televíziók Országos Egyesülete részt vesz országos reklám-, PR- és TCR-kampányok lebonyolításában, együttműködik más szakmai szervezetekkel, ügynökségekkel, intézményekkel. Tevékenysége immár igen szerteágazó, de legfőbb célja mindig ugyanaz maradt: megteremteni és erősíteni a helyi televíziós öntudatot, összefogni és egységében szakmailag, gazdaságilag erőssé, a médiapiacon pedig jól eladhatóvá tenni a helyi televíziókat. Elérni, hogy hivatkozási ponttá váljanak nemcsak a településükön, hanem országszerte is.Az MMA-val kötött megállapodás legfőbb stratégiai pontja a kölcsönös segítésen alapszik. A szerződés értelmében az Akadémia híreit rendszeresen megkapják a tagtelevíziók, és a nagy eseményekről is beszámolnak híradóikban, magazinműsoraikban. Az Akadémia által felajánlott dokumentumfilmeket rendszeresen tűzik műsorukra a tagtelevíziók, a HTOE filmes rendezvényeinek támogatói között pedig mindig ott van a MMA. A HTOE tehát a műsorfelületeit adja, ennélfogva az Akadémia rendezvényeit, eseményeit, az akadémikusokról szóló filmeket sugározza, illetve igyekszik közös rendezvényeket is szervezni. A köztestület nemcsak a már említett anyagokkal, hírekkel, támogatásokkal, de széles kapcsolatrendszerével is hozzájárul a HTOE egyes tevékenységeinek kibontakozásához.

A HTOE elnöke, Lovass Tibor kérdésünkre elmondta, hogy számára fontos, hogy a településeken élők is megismerjék az Akadémia munkáját, de leginkább azokat az akadémiai tagokat, akik közöttük élnek, alkotnak. Ők helyben többnyire véleményformálók alkotásaikkal, gondolataikkal, de talán kevesen tudják róluk, hogy egyben a Magyar Művészeti Akadémia tagjai. Amióta tart az együttműködés, nagyon sok dologban sikerült közös erőfeszítéssel emelni a magyar kultúra tekintélyét. Már az elmúlt két évben is sok emlékezetes fellépésről beszélhetünk. Olyan programok kovácsolták össze a két szervezetet, mint például a Savaria Filmszemlék, vagy a Rendszerváltó televíziók című film, amelynek premierjére az MMA székházában, a Vigadóban került sor. Itt ünnepelték a HTOE alakulásának 30. születésnapját is, 2019. szeptember 25-én.

A jubileumi év kapcsán Lovass Tibor kiemelte, hogy az MMA ismertségének növekedése a HTOE növekedését is jelenti. Megtiszteltetés számára ez az együttműködés, és reméli, hogy a két éve elültetett mag a nemzeti kultúra számára is gyümölcsöző fává terebélyesedik. Utóbbi eseményen a közös munka elismeréseként díszoklevelet adott át dr. Kucsera Tamás Gergelynek, az MMA főtitkárának. A megbecsülés azonban a HTOE-nak is ugyanúgy kijár, hiszen rajtuk keresztül majd száz tagtelevízióhoz jut el az akadémia híre. Ha összeadjuk a televíziók által elért háztartásokat, akkor 8,1 millió lakosról beszélhetünk. Szinte a teljes országot képesek így elérni, és rajtuk keresztül a köztestület is képviselve van, még a kistelepüléseken is.

A jelenlegi helyzetre vonatkozóan Lovass Tibor elmondta, hogy a már elkészült filmekkel foglalkoznak, ezeket kínálja most a tagtelevízióknak vetítésre. Ezen kívül a filmszemléik is zajlanak. Jelenleg is tart a VII. Savaria Filmszemle zsűrizése. Június 5-én, az eredeti terv szerint eredményt hirdetnek, de a díjakat személyesen csak egy későbbi időpontban tudják majd átadni a győzteseknek. A filmek azonban elindulnak a tagtelevíziók képernyőire, önálló életüket élni. A Magyar Művészeti Akadémia természetesen most is a támogatók között van. A köztestület a koronavírus idején sem hagyja tartalom nélkül a HTOE-t. Ez azért is lényeges, hiszen a kisebb városi, települési televíziók a járványintézkedések miatt nehezebben tudnak saját tartalmakat előállítani, emellett az anyagi lehetőségeik is behatároltak. Az MMA Titkársága ezért a koronavírus-járvány idejére összeállított a HTOE számára egy programcsomagot, amelyben 35 kábeltévén vetíthető (52 perces) MMA-portréfilm, ugyanennyi népi mesterségeket bemutató film, a Saját hangon, a Maszk nélkül, az Egy percben Kodályról sorozatok kisfilmjei, valamint a Magyar Művészeti Akadémia megrendelésére készülő Kincskereső című havi magazinműsor összes korábbi kisfilmje is szerepel. Ezen túl még említést érdemel az MMA Hallgatni Aranyt! projektje, mely az otthontanulást támogatja és melyhez szintén kapcsolódnak vetíthető, Arany János költészetét, életét – főleg a fiatalabb generációhoz – közel hozó kisfilmek.

Mindezek között már vannak adásba került filmek, de a friss listáról készült kiajánlás is megtörtént. Dr. Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára hangsúlyozta: „Ezzel is segítettük a karantén ideje alatt a kulturális tartalmak eljuttatását több mint 100 produkció – rövid-, illetve portréfilm – formájában a HTOE partnerszervezeteken keresztül, mely lánc teljes társadalmi lefedettséget biztosít.” A HTOE elnöke elmondta, hogy személy szerint örül annak, hogy az MMAT munkatársai ebben a nehéz helyzetben is egy működőképes kapcsolat kialakítására és tartalommal való megtöltésre törekszenek, ez rendkívül inspiráló számukra. Irigylésre méltó ez az energia és kreativitás, amit „módszertani szempontból is szeretnének átvenni” az Akadémiától.

A jövőben a HTOE folytatja majd azt a közös kezdeményezést, ahol akadémiai napokon, régiónként mutatják be az ott élő, dolgozó MMA-tagokat. Már volt egy ilyen rendezvényük Szombathelyen, ami jól sikerült. A cél, hogy megyénként szervezzenek egy-egy ilyen találkozót. Felmerült a határon túli régiók médiafelületeinek összekapcsolása a magyarországi médiumokkal. A határmenti települések televíziói már most is készítenek közös, határtalan műsorokat. A lehetőségek bővítését a későbbiek során azok a már meglévő kapcsolatok tudnák segíteni, amelyek a filmes események révén jöttek létre, így segítve ezt az elképzelést. Ezért a HTOE az utóbbi időben szakmai kiránduláson járt Eisenstadtban, Lendván, Pozsonyban, Varasdon. Megismerkedtek az ottani szerkesztőségekkel, vagyis jó úton haladnak e tekintetben is.

Minden vélemény számít!