Bemutatkozás

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete alapvető céljai közé tartozik, hogy a már működő és az újonnan alakult tagtelevíziók munkáját támogassa szakmai, jogi és gazdálkodási szempontból. Jogi és gazdasági tanácsadók segítik útmutatásaikkal, javaslataikkal a tagokat, amikor arra igényt tartanak. Segítenek a hatóságokkal, mindenekelőtt az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal kapcsolatos konfliktusok feloldásában.

A HTOE egyébként is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legharmonikusabb viszonyt alakítsa ki a tagtelevíziók és az NMHH között. Az évenként kétszer is – mindig más-más településen – megrendezésre kerülő Helyi Televíziók Országos Találkozóján az összejövetel aktuális témája mellett mindig külön fórumlehetőséget kapnak az NMHH képviselői, akik a helyszínen válaszolnak a helyi televíziók képviselőinek kérdéseire. Gyakorlati haszna ezeknek a fórumoknak, hogy az NMHH egyre inkább odafigyel a helyi televíziók speciális helyzetére, s kikéri a HTOE vezetőségének véleményét a tagtelevíziókat érintő kérdésekről. Ígéretük szerint ez a jövőben is mindig így lesz majd, ami azért lényeges, mert a helyi televíziósokon kívül senki sem ismeri igazán azokat a különleges körülményeket, amelyek a működésüket végigkísérik, s ezek ismerete nélkül még egy pályázatot sem lehet úgy kiírni, hogy az a helyi televíziózás javát szolgálja.

A HTOE másik rendkívül fontos célja az országos és térségi szakmai továbbképzések, szervezése, lebonyolítása. A magas színvonalú továbbképzések elengedhetetlenül fontosak, hiszen a helyi televíziózás szakmai fejlesztése-fejlődése nélkül az országos televíziózás sem fejlődik. Helyi szinten tanulják meg a szakmai alapjait azok a szerkesztők, riporterek, operatőrök, vágók, stb, akik később az országos csatornák valamelyikénél akár a legnagyobbak közé emelkednek.

Szintén alapvető feladata a helyi televíziókat érintő jogszabályok létrehozásában és végrehajtásában való közreműködés, a tagtelevíziók érdekeinek képviselete. Aktuális kérdés jelenleg a módosításra váró médiatörvény kidolgozásában való részvétel. Történelmi esélye a helyi televíziózásnak, hogy beleszólhat az őt érintő cikkelyek tartalmának megállapításába, s nem a feje felett döntenek a sorsáról. A helyi televíziósok helyett nagy valószínűséggel senki sem fogja megmutatni a kodifikátoroknak a változtatások helyét és mibenlétét, ezért maguknak kell elérni, hogy úgy változzon a törvény, ahogy a helyi televíziózás fennmaradásása érdekében változnia kell.

Az önkormányzati tulajdonú televíziók esetében a működés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatokkal, mint tulajdonosokkal való együttműködés megteremtése. A HTOE vezetőségi szinten képviseli magát a tulajdonos és a televízió közötti tárgyalásokon, melynek során együtt dolgozzák ki az együttműködés alapjait.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete részt vesz országos reklám-,PR- és TCR-kampányok lebonyolításában, együttműködik más szakmai szervezetekkel, ügynökségekkel, intézményekkel. Tevékenysége immár igen szerteágazó, de legfőbb célja ugyanaz maradt: megteremteni és erősíteni a helyi televíziós öntudatot, összefogni és egységében szakmailag, gazdaságilag erőssé, a médiapiacon pedig jól eladhatóvá tenni a helyi televíziókat. Elérni, hogy hivatkozási ponttá váljanak nem csak a településükön, hanem országszerte is.