varpalota

Hírcentrum Televízió Várpalota

Társaságunk, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. a Várpalotai Városi Televízió intézményi jogutódjaként került megalakításra, 2012. október 1-jén. Cégalapítónk Várpalota Város Önkormányzata. Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú nonprofit társaság vagyunk.

Az elődintézmény 1988. óta szolgálta Várpalota lakosságát, tevékenysége nemcsak a 20 ezer fős lakosságszámú településen, de a Várpalotai Járás 7 településén, összesen mintegy 40 ezer fős lakossági körben ismert. A gazdasági társaság megalapításával a városi televízió tevékenysége átalakult és kibővült. A helyi nyomtatott sajtó, a Várpalotai Hírek újság kiadása, televízió, képújság, internetoldal kezelése tartozik a céghez, 2013. évtől.

A Várpalotai Hírcentrum Kft. küldetése, hogy Várpalota város kommunikációját korszerű és hatékony megoldásokkal szolgálja és segítse a közérdekű tájékoztatást. A társaság törekvése, hogy összehangolt kommunikációs eszközrendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi, a közösségi hírek és üzenetek gyors és hatékony, eljuttatását a célközönséghez jól befogadható formában. Feladata, hogy hiteles és objektív tájékoztatás eszközével lássa el információval az érdeklődőket, pozitív képet építsen fel a városról és segítse annak fejlesztési törekvéseit.

Cím: 8100 Várpalota, Szent István u. 16.
Telefon: +36 88 744 488
E-mail: tv@hircentrumtv.hu
Web: www.hircentrumtv.hu
Ügyvezető: Horváth Tamás