nanas

Hajdúnánási Televízió

A Hajdúnánási Helyi Televízió 1995-ben kezdte meg működését. Az adás a helyi kábelhálózaton fogható és körülbelül 3800 lakásban láthatja a város lakossága, mely az összes lakosság kb. 60%-a.

A helyi televíziózás mára megtalálta küldetését és teljesíti is azt a helyi közéletben. Elmondható ez a Hajdúnánási Helyi Televízióról is, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján világosan kitűnik, hogy Hajdúnánás lakossága is igényli, hogy a helyi eseményekről, gazdasági-, politikai-, kulturális vagy más ügyekről tájékoztatást, információkat kapjon és ezt az igényét ki is elégítette a városi televízió műsorain keresztül. A HTV munkatársai mindig is törekedtek arra, hogy pontos és korrekt legyen az a tájékoztatás, amit nyújtanak a nézők felé és a lakosság minél szélesebb rétegeit érintse a tartalom, ugyanakkor megfeleljen a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány alapító okiratában rögzített szempontoknak.

A műsorok szerkesztésénél törekszünk arra, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást adjunk Hajdúnánás mindennapjairól, a város lakosságának életét meghatározó eseményekről. Szinte maradéktalanul jelen tudtunk lenni eddig is minden városi, intézményi rendezvényen, melyre ezután is törekszünk. A Hajdúnánáson és környékünkön működő szervezetekkel, intézményekkel folyamatosan együttműködünk, és lehetőséget biztosítunk tevékenységük, rendezvényeik bemutatására.

A műsorok szerkesztésénél a helyi értékeket szem előtt tartva figyelünk a témák hírértékére. Törekszünk arra, hogy a műsorokban lehetőség szerint minden korosztállyal foglalkozzunk. Mindezek mellett természetesen a nagyobb lélegzetű megyei eseményekről vagy kistérségünket érintő programokról is készítünk beszámolókat vagy összefoglalókat. A műsorban rendszeresen adunk tájékoztatást mezőgazdasági-, és állategészségügyi hírekről, mivel városunkban magas az agrár szektorból élők aránya. A helyi rendőrkapitánysággal és a tűzoltósággal is rendszeres kapcsolatot tartunk, az esetleges változásokról, vagy hatósági programokról szintén tájékoztatjuk a nézőket.. A kulturális eseményeket feldolgozó összeállításainkból azok is részesei lehetnek egy-egy programnak, akik csak a televízió képernyőjén láthatják azt. A lakosság egészségügyi felvilágosítását is fontosnak tartjuk, az ÁNTSZ, vagy a Vöröskereszt helyi szervezete gyakran fordul hozzánk, ha a lakosságot el akarja érni valamilyen témával kapcsolatban. Szerkesztőségünket a civil szervezetek, illetve városunk különböző intézményei gyakran felkeresik, rendszeresen kapunk meghívót a különböző rendezvényekre, melyekről tudósítunk is. Városunkban továbbá meghatározó szerepet tölt be a sport élet is, melynek aktualitásairól szintén tájékoztatást nyújtunk.

Cím: 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 6.
E-mail: helyitv@nanaskabel.hu
Web: www.nanastv.hu
Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit