forgatas

Magyar Média Mecenatúra Program: íme az új pályázati feltételek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa – korábbi döntése értelmében – a Magyar Média Mecenatúra Programjában 2016-ban meghirdetett, illetve meghirdetendő pályázatok tekintetében az MTVA Mecenatúra Igazgatósága elektronikus pályáztatási rendszert (a továbbiakban: EPR) vezetett be, és ennek szabályozására a Médiatanács 2016. január 19-én új Általános Pályázati Feltételeket (a továbbiakban: ÁPF) fogadott el.

1. Az ÁPF a bevezetésre kerülő elektronikus pályáztatási rendszerhez kapcsolódóan a pályázati eljárások lebonyolításához szükséges általános jellegű feltételrendszert rögzíti az alábbiak szerint:

A Mecenatúra Program pályázati eljárásaiban az EPR teszi lehetővé a pályázatok elektronikus benyújtását, fogadását és kezelését.

Szinopszist, illetve pályázatot – majd a beszámolót is – az Alap Mecenatúra Igazgatóságához kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az ÁPF-ben és a pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel, amelyhez a pályázónak Ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie.

A szinopszis/pályázat benyújtása előtt a pályázók számára minden eljárásban és minden fordulóban külön kötelező az Alap honlapjáról letölthető regisztrációs lapon e-mailben történő előzetes regisztráció. A regisztrációs lapon szükséges megjelölni, hogy a pályázó az adott eljárásban/fordulóban hány darab szinopszist/pályázatot kíván benyújtani. Regisztráció nélkül a szinopszis/pályázat érvénytelen. Az előzetes regisztrációra a benyújtásra nyitva álló időszakban folyamatosan van lehetőség, de mindenképpen a szinopszis/pályázat benyújtását megelőzően. monster beats apple accessories 2

A szinopszis űrlap/pályázati kérelem űrlap kitöltése – az Alap honlapján keresztül is letölthető – ÁNYK program alkalmazásával történik. A program lehetővé teszi a szinopszis űrlap/pályázati kérelem űrlap elektronikus kitöltését, ellenőrzését, nyomtatását, valamint az űrlapok mentését és beküldését.

A szinopszis, illetve a pályázat Ügyfélkapun történő beküldéséről az Ügyfélkapu küld visszaigazolást a pályázónak. A visszaigazoláson szereplő beküldés időpontja tekintendő a pályázat beadásának. Ezt követően az EPR-be való beérkezésről (befogadásról vagy visszautasításról az ok megjelölésével) az Alap küld a pályázónak automatikus válaszüzenetet.

Azokban az eljárásokban, ahol a pályázati kérelem részeként a pályázónak referenciaanyagot is be kell nyújtania (TV/RÁDIÓÁLLANDÓ; ESCHERKÁROLY utófinanszírozás), ezt az EPR Referenciafeltöltő portálon keresztül teheti meg, majd az ott kapott referenciafájlt kell a pályázati kérelem űrlaphoz csatolnia.

A pályázat hiánypótlására nincs lehetőség. Ha a pályázó helytelen űrlapverziót használt, nfl jerseys ranked custom illetve amennyiben a pályázó által csatolt referenciaállomány nem bizonyult hitelesnek, a pályázat nem kerül befogadásra, azonban azt újra be lehet küldeni – a pályázati felhívásban rögzített határidőn belül – a megfelelő formában, a szabályoknak megfelelően.

A pályázatok teljességi ellenőrzését, azaz a rovatok hiánytalan kitöltését és a csatolmányok teljességét az ÁNYK program ellenőrzi, segítve a pályázók munkáját. Az Alap a pályázatok befogadását és beérkezését követően csak érvényességi vizsgálatot végez. A tartalmi, érdemi vizsgálatot a bírálóbizottság végzi, a bírálat menete és formája nem változik.

2. Az új ÁPF-ben – az elektronikus pályáztatási rendszer szabályainak rögzítése mellett – több rendelkezés felülvizsgálata, pontosítása is megtörtént. Így egyebek mellett:

a) az adatkezelési és adatszolgáltatási szabályok rögzítése;

b) a hatályos uniós szabályozásra vonatkozó rendelkezések pontosítása; nfl jerseys reddit for sale near me

c) a pályáztatási eljárással összefüggő alapfogalmak, értelmező rendelkezések felülvizsgálata.

A módosított ÁPF-et a 2016. évtől, a hatályba lépését követően meghirdetett pályázati eljárások esetében kell alkalmazni (kivéve a REZSI2016-os eljárást). A korábban hatályban lévő ÁPF a hatálya alatt meghirdetett és még folyamatban lévő pályázati eljárásokra alkalmazandó ezen pályázati eljárások lezárásáig.

A Médiatanács fenti döntése értelmében az EPR, illetve az új ÁPF elsőként az EMBERJUDIT2016, a KOLLÁNYIÁGOSTON2016, a MACSKÁSSYGYULA2016, illetve a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásokban kerül bevezetésre.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatósága a bevezetésre kerülő elektronikus pályáztatási rendszerről nyilvános tájékozatókat hirdet a pályázati eljárásain részt vevő pályázói kör számára. A tájékoztatók pontos időpontjairól és helyszínéről a pályázati felhívások megjelenésével egyidejűleg hírlevélben értesítjük az érdeklődőket.

Minden vélemény számít!