tvstab

Fiatal helyi tévések is pályázhatnak a Dr. Szegő Tamás-díjra

A Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány évente ösztöndíjban részesít egy 30 év alatti (az idei kiírás szerint a 30. életévét 2017. december 31-ig betöltő) újságírót, aki az írott vagy az elektronikus média bármely területén publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért.

A díjra megjelent művekkel és indoklással pályázhat egyénileg minden újságíró saját munkájával (szöveg, fotó, mozgókép, hang), jelölhet a pályázó szerkesztője, főszerkesztője, vagy javaslatot tehet egy-egy szerkesztőség, osztály, moncler jacket acorus 2 közösség, MÚOSZ-szakosztály.

Pályázni a 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között a nyomtatott vagy elektronikus sajtóban megjelent cikkekkel, fotóriportokkal, rádióban vagy televízióban sugárzott műsorokkal lehet. Egy pályázó legfeljebb három önálló művel jelentkezhet.

A pályázatokat – szakmai életrajzzal és személyi adatokkal (születési év, hó, nap, lakcím, ugg outlet bicester brunswick értesítési cím, e-mail cím, telefonszám) 2017. szeptember 8-ig kell a szegodij@gmail.com címre benyújtani.

A pályázatok mellékleteit elektronikus formában kéri az alapítvány kuratóriuma. Bármilyen publikáció esetén – különös tekintettel rádió- és tévéműsorokra – elegendő a tárhely, az archívum, a honlap linkjének megnevezése. (Amennyiben a pályázat e-mailen nem továbbítható, a pályázó juttassa el a szakmai életrajzot, a cikkek fénymásolatát nyolc-nyolc példányban, a DVD-t, CD-t stb. michael kors access apple watch ugyancsak nyolc, a fotókat három példányban a MÚOSZ titkárságára (MÚOSZ – Dr. Szegő Tamás-díj, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.).

A díj és a vele járó ösztöndíj odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt. A kuratórium esetenként különdíjakat is megítélhet. A díj átadására 2017. október 6-án pénteken délelőtt, Budapesten nyilvánosság előtt kerül sor. A díjazott az alapítvány 100 000 Ft összegű ösztöndíját nyeri el.

További információk: szegodij@gmail.com

Minden vélemény számít!